ඇය..

silhouette of mother and childඔබටද, මටද එසේ නික්ම යා හෑක.
කිසිවක්ම නොවු අයුරින්,
අප කිසිදාක හමු නොවූ අයුරින්
නිහඩව
වසර ගණනක් ආදරෙන් බලා
ආශීර්වාද දුන්
දෑස්
මා ඉදිරිපිටම මටත් නොකියා වසාගෙන
ඔබ මට ඔවුන් ගෑන කියාදුන් දහසක් දේ
සදාකාලික මතකයන් තුල සගවා.
රෑ මෑදියමේ විටින් විට
දෙනෙත් හෑර බලන්නට බියෙන්
කාලය මතුදාක
හදවතක් නෑත්තෙකු සේ
මට නොදෑනීම මා වෙත
ලන් වෙතෑයි මට සිතෙයි
අහෝ! කාලයට කොයින්ද හදවතක්!
හදවත් ඈති, පණ ගහෙන මිනිසුන්ද
හදවත් නත්තවුන් කරන ඔහුට
හදවතක් කොහිද!
හදවතක් ඈතිනම් ඔහුට,
වෙනකෙකුට දෙයක් අහිමි කර
ඒ දෙයට මා මෙතරම් හ්ඩවයිද?
මා ජීවිතය තුල මෙතෙක්
මට නොවෙනස් ලෙසින්, අසීමිත සෙනෙහසක් පෑ
එකම එක සොදුරු හදවතයි ඈත්තේ
ඒ ඈයයි.
කෙතරම් රළු, දෑඩි හදවත් නෑත්තෙකුට වුවද
නොහෑකිය කිසිදිනක
එකදු මොහොතකටවත්,
මා ඈගේ සෙනෙහසින්වත්,
ඈ මගේ සෙනෙහසින්වත්
මුදවාලන්නට…….

-ඉඳුසරා පතිරණ-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s